SEJARAH PENUBUHAN

Koperasi Kebuniti Selangor telah ditubuhkan secara rasminya pada 7hb Februari 2020 dan ibu pejabat bertempat di Taman Seri Muda. Penubuhan Koperasi adalah hasil dari Mesyuarat Perancangan Strategik di antara anggota belia, usahawan, pesara dan kakitangan kerajaan pada 1hb Mac 2020 telah menzahirkan dalam misinya iaitu dengan memastikan pembangunan sektor pertanian koperasi berkembang secara mesra alam dan berupaya untuk mengurangkan kos sara hidup masyarakat.

LOGO

Logo Kebuniti

OBJEKTIF KOPERASI

Menyediakan program latihan untuk aktiviti Pertanian Bandar, Perladangan, Tanaman dan Ternakan Moden, Pemasaran Produk Perladangan, Pertanian dan Ternakan serta Agrotourism.

FUNGSI UTAMA

Penyedia program latihan bagi Pertanian Bandar, Keusahawanan Asas Tani dan Agrotourism.

AKTIVITI

  1. Tanaman, Ternakan dan industri asas tani.
  2. Perladangan.
  3. Pemasaran dan perlancongan agro.